Home > Meester Capellen

Meester Capellen

23 maart 2023

Het ziekteverlof van Meester Capellen is met ingang van morgen beëindigd. Gelukkig kan hij weer voor 100% hersteld worden verklaard. Mooi dat hij zo zijn werk heeft kunnen opbouwen. Met dank ook aan juf Beulenkamp die veel heeft bijgedragen aan het lesgeven in groep 5.

Minder goed nieuws is, dat meester Capellen heeft meegedeeld dat hij een nieuwe werkkring heeft gevonden op de Hervormde basisschool De Wegwijzer in Kesteren. Dat is meer in de buurt van zijn woonplaats en bespaart hem veel reistijd. Hij kan daar, naast lesgevende taken, ook andere werkzaamheden verrichten die hem ook goed liggen, zoals het begeleiden van nieuwe leerkrachten. Aangezien de school in Kesteren onderdeel is van een scholenkoepel, zijn daar ook meer mogelijkheden voor andere taken. Meester Capellen zal tot het einde van het schooljaar bij ons werken en dan afscheid nemen.

Het was best een verrassing. Het gaat vaak in het leven zo dat we een tijdje met elkaar oplopen en dan scheiden onze wegen weer. Dat zijn vaak pijnlijke ervaringen. Maar het is ook goed om terug te kunnen kijken op de mooie dingen die we samen meegemaakt hebben. We hebben nog even tijd om er aan te wennen. We houden u op de hoogte van het afscheid wat we te zijner tijd zullen organiseren.


Terug naar het nieuwsoverzicht