Home > Naam locatie Barneveld

Naam locatie Barneveld

12 juni 2024

Gisteren hebben we als Raad van Toezicht en bestuurder bij elkaar gezeten om na te denken over alle zaken rondom de nieuwe school. Dat was een nuttige bijeenkomst waarin veel dingen besproken zijn. Er is één zaak die we op korte termijn willen regelen en dat is de naamgeving van de school. We hebben daar gisteren over nagedacht en zijn tot een paar conclusies gekomen wat betreft de naamgeving. In de eerste plaats moet het beginnen met School met de Bijbel. Hetgeen erachteraan komt moet wel een beetje in lijn zijn met Ruitenbeek. Het kan iets zijn wat te maken heeft met Barneveld. Het is nu nog moeilijk te linken aan een mogelijke plek waar we terecht komen, omdat we dat nog niet weten. Dat maakt het wat lastig, maar een naam moet er binnenkort wel komen. We willen daarom u als ouders en het team erbij betrekken. Met elkaar kom je verder dan met een klein groepje. We nodigen u daarom uit om voorstellen in te dienen voor een naam van de nieuwe school. U kunt uw ideeën inleveren bij ondergetekende. Dat kan via de mail, directie@ruitenbeekschool.nl of schriftelijk. We hopen op veel inzendingen. Dat helpt ons om tot een goede keuze te komen. Uiteraard mag u meer dan één idee aandragen. Hoe meer hoe liever. Over twee weken hebben we weer een vergadering met de Raad van Toezicht. Het zou mooi zijn als de ideeën dan binnen zijn. We kunnen dan mogelijk al tot een keuze komen.


Terug naar het nieuwsoverzicht