Home > Toezichthouder

Vanuit de ledenvergadering is er in een Commissie van Toezicht ingesteld. Het is een wettelijke verplichting dat er een toezichthouder is die toezicht houdt op het functioneren van het schoolbestuur. Het toezicht richt zich met name op het financiële gedeelte van het beleid. De begroting en jaarrekening worden door de Commissie van Toezicht goedgekeurd. De bevoegdheden van de Commissie van toezicht zijn vastgelegd in het reglement good governance.